Din byggmester fra A til Å

Som din byggmester fra A til Å, sørger vi for en mest mulig forutsigbar prosess og et best mulig resultat. Vår kompetanse er din trygghet.  
 • 1. Første kundekontakt

  - Et hjem skal være slik du ønsker det. Fra drøm til virkelighet. God kontakt og dialog er viktig for å unngå misforsåelser.

 • 2. Kundebesøk

  - Vi forteller om oss selv og hva vi kan tilby, og du forteller om deg og dine planer.

 • 3. Tomtebefaring

  - Vi tar en tur ut på den aktuelle tomten for å finne ut hvilke muligheter og eventuelle begrensninger den gir.

 • 4. Tegningsforslag og pristilbud

  - Vi gir deg et tilbud, hvor du får vite hva som inngår (og ikke inngår) i prisen.

 • 5. Kontraktsmøte

  - Du skal kun godta godkjente kontrakter. Det er viktig at dette er standard-kontrakter som tilfredstiller kravene i bustadsoppføringslova.

 • 6. Prosjektering, tegning og teknisk dokumentasjon

  - Still krav til tegningene på boligen du skal kjøpe, ikke godta hva som helst. Tegningene er nemlig et at de viktiske juridiske dokumentene du som kjøper har.

 • 7. Byggesøknad

  - Innsending av byggesøknad.

 • 8. Oppstartsmøte (trekantmøte)

  - Vi går igjennom bygget i detalj for å sikre at det vi bestiller er i samsvar med dine ønsker. Her møter du også byggelederen som skal være din kontaktperson videre i prosessen.

 • 9. Byggestart

  - Endelig i gang! Nå får du tidsfrister både for det arbeidet leverandøren skal utføre og på eventuell egeninnsats.

 • 10. Byggemøter

  - Krev at det blir avholdt byggemøter. Det er lettere å håndtere eventuelle problemer om disse blir tatt opp underveis i byggesaken.

 • 11. Overtakelsesmøte

  - Huset er klar til innflytting. Vi går igjennom huset i detalj, og eventuelle feil og mangler protokollføres. Det avtales tid for utgørelse av eventuelle utbedringer.

 • 12. Ettårsbefaring

  - Denne skal gi deg som boligkjøper mulighet for å gå gjennom boligen sammen med leverandøren for å se at boligen er som den skal.